Sapia-Drewniak, E. (1998) „Opolska Katedra Historii Oświaty i Wychowania”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 39–40. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.7.