Witkowska-Urban, E. (1998) „Jan Ryszard Błachnio, Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 258”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 41–43. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.8.