Hellwig, J. (1995) „Profesor Bogdan Suchodolski - uczony, filozof, człowiek widziany z perspektywy przełomu wieków (Sesja naukowa (15 - 16.XQ.1994)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(2), s. 61-61. doi: 10.14746/bhw.1995.2.19.