Żołądź-Strzelczyk, D. (1996) „Polacy z Korony i Litwy na studiach w jezuickim Wiirzburgu (1582- 1630)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(3/4), s. 5-16. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.1.