Szulakiewicz, W. (1998) „Ryszard Jadczak, Mistrz i jego uczniowie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997, s. 228”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 45–46. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.10.