Moskalik, U. (1998) „Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, red. E. Sa- pia-Drewniak i A. Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 236”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 51–55. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.15.