Król, J. (1998) „Zapomniani pedagodzy lat międzywojennych, pod red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, ss. 204”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(7/8), s. 55-57. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.16.