Kochańska, B. (1998) „Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX -XX wieku, praca zbiorowa pod red. Marcelego Kosmana, t. 1-4, UAM, Poznań 1994, 1995, 1997, 1998, s. 189, 163, 213, 195”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 57–59. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.17.