Kosman, M. (1998) „Nasi dawni jezuici, «Kronika Miasta Poznania» 1997, nr 4, ss. 377”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 59–60. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.18.