Mielczarek, F. (1998) „Antoni Smołalski, Stosunki służbowe i warunki pracy nauczycieli w Polsce do 1939 r., Opole 1994, ss. 112”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 61–62. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.20.