Kosman, M. (1998) „Jakub Wajer, Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 204”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 63. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.22.