Gulczyńska, J. (1998) „Jolanta Szablicka-Żak, Szkolnictwo i oświata w pracach Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, ss. 200”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 64–65. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.23.