Gulczyńska, J. i Głowacka, E. (1998) „Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej - konferencja naukowa Zajączkowo 20-22 października 1997 r”., Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 71–72. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.25.