Głowacka, E. i Gulczyńska, J. (1998) „Stanisław Kot - uczony i polityk”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 72–73. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.26.