Hellwig, J. (1998) „Uroczystość rocznicowa w Radziejowicach”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 73–74. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.27.