Jamrożek, W. (1996) „W rocznicę wydarzeń wrzesińskich i strajków szkolnych w zaborze pruskim”, Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), s. 35–37. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.5.