Blaszczyk, llona (1998) „Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach powszechnych Konferencja naukowa, Bydgoszcz - Wielonek 11-13 maja 1998 r”., Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 78–80. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.30.