Szulakiewicz, W. (1996) „Historia wychowania w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(3/4), s. 47-48. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.8.