Grzybowski, P. (1999) „Denizard Rivail - niezwykły uczeń Pestalozziego”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 5–12. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.1.