Dybiec, J. (1999) „Profesor Kamilla Mrozowska”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(9/10), s. 39-42. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.7.