Kuczyńska, E. (1999) „Michał Dobrynin, Polsza: istorija obszczeobrazowatelnoj szkoły i pedagogiczeskoj myśli (S pierioda christianizacji do 1939 goda), Brześć 1997, Wydawnictwo S. Ławrowa, ss.144”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 43–44. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.8.