Hellwig, J. (1999) „Tadeusz Jałmużna, Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Łódź 1998, ss. 124”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 46. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.10.