Jamrożek, W. (1999) „Alicja Kicowska, Szkoła rolnicza w Polsce w latach 1944-1989, Olsztyn 1998, Wydawnictwo ART w Olsztynie, ss.192”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 47–49. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.11.