Szulakiewicz, W. (1999) „Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność, Warszawa 1996, ss. 168”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 52–55. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.13.