Antczak, S. (1999) „Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. Wiesława Jam rożka i Doroty Żolądź-Strzelczyk, t. 1, Instytut Historii UAM, Poznań 1998, s. 215”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 55–58. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.14.