Głowacka, E. (1999) „Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, pod red. Aleksandry Bilewicz i Stefanii Walasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 380”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 59–60. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.15.