Hellwig, J. (1999) „Rozumienie i zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie oświatowo- wychowawczym, red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, ss. 597”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 61–62. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.16.