Szulakiewicz, W. (1999) „Słownik pedagogów polskich, pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak i Danuty Dryndy, Katowice 1998, ss. 243”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(9/10), s. 62-63. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.17.