Jakubiak, K. (1999) „Jędrzej Sobczak, «Nowe wychowanie» w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ss. 446”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 66. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.23.