Ratajczak, K. (1999) „III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny (Poznań 21-23 września 1998)”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 73–74. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.26.