Jamrożek, W. (2019) „III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Sekcja III: «Tradycja jako skarbnica wzorów i przestróg - problem przekształcania tradycji»”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 75–76. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.27.