Rączewska, V. (1996) „Rodzina a wychowanie. Ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, Instytut Wydawniczy «Świadectwo», ss. 144”, Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), s. 48–51. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.9.