Sztobryn, S. (1996) „Władysława Szulakiewicz, Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Rzeszów 1995, as. 166”, Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), s. 54–57. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.11.