Żołądź-Strzelczyk, D. (1996) „Nauki pedagogiczne w Polsce. Tradycje - współczesność - przyszłość. Materiały z konferencji, red. S. Michalski, R. Ossowski, Bydgoszcz 1994, Wydawnictwo WSP, ss. 561”, Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), s. 59. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.14.