Ossowska, A. (1996) „Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J. JundziU, Bydgoszcz 1995, Wydawnictwo WSP, ss. 346”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(3/4), s. 61-62. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.16.