Ossowska, A. (1996) „Studia Pedagogiczne. Z dziejów życia i wychowania w rodzinie, z. 28, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1996, Wydawnictwo Uczelniane WSP, ss. 182”, Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), s. 63–64. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.18.