Hellwig, J. (1996) „Spotkanie naukowe historyków wychowania przedszkolnego Bamberg (RFN) 9-12.09.1995 r”., Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), s. 71–72. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.23.