Jakubiak, K. (1996) „Reformy oświatowe na ziemiach polskich XVI -XX w”., Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), s. 81–84. doi: 10.14746/bhw.1996.3.4.30.