Hellwig, J. (1994) „Historia wychowania w poznańskim ośrodku naukowym”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(1), s. 13-14. doi: 10.14746/bhw.1994.1.4.