., . (1994) „Z życia sekcji historii wychowania”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(1), s. 27. doi: 10.14746/bhw.1994.1.14.