Żołądź-Strzelczyk, D. (2011) „Dzieciństwo w mieście na ziemiach polskich w XVI–XVIII wieku – możliwości źródłowe i perspektywy badawcze”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(27), s. 7-18. doi: 10.14746/bhw.2011.27.1.