Kahl, E. (2011) „Polityka oświatowa władz w procesie instalowania nowego ładu społecznego (1944–1948)”, Biuletyn Historii Wychowania, (27), s. 33–50. doi: 10.14746/bhw.2011.27.3.