Taraszkiewicz, J. (2011) „Miejsce nauczania historii w pijarskich profesoriach Rzeczypospolitej w XVIII wieku”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(27), s. 51-58. doi: 10.14746/bhw.2011.27.4.