Skonieczny, T. (2011) „Dzieje szkolnictwa gromady Mścice (1954–1972) na tle przemian oświatowych”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(27), s. 101-126. doi: 10.14746/bhw.2011.27.8.