Falkowska, J. (2011) „Joanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(27), s. 189-191. doi: 10.14746/bhw.2011.27.18.