Wałęga, A. (2011) „Sprawozdanie ze spotkania z okazji Jubileuszu Profesora Karola Poznańskiego”, Biuletyn Historii Wychowania, (27), s. 253–256. doi: 10.14746/bhw.2011.27.21.