Gadocha, M. (2012) „Nauka sztuki kupieckiej w Krakowie XVI–XIX wieku. Zarys problemu”, Biuletyn Historii Wychowania, (28), s. 7–20. doi: 10.14746/bhw.2012.28.1.