Wolter, E. (2012) „Wychowanie do ochrony przyrody w twórczości Drugiej Rzeczypospolitej”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(28), s. 65-78. doi: 10.14746/bhw.2012.28.5.