Knocińska, A. (2012) „Tradycje zinstytucjonalizowanego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Wielkopolsce przed rokiem 1945”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(28), s. 121-128. doi: 10.14746/bhw.2012.28.9.