Jastrzębski, P. (2012) „Wschodni model współczesnego wychowania państwowego na przykładzie rosyjskiego korpusu kadetów. Zarys problemu”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(28), s. 145-152. doi: 10.14746/bhw.2012.28.11.